www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Klauzula informacyjna w przedmiocie ochrony danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach informuje, że książka Lady, Leniewo, Podrzeczany na bielskim hostinciu jest już dostępna do nabycia w cenie 90,00 zł. Więcej informacji pod nr telefonu 85 681 35 31,lub e-mail gok.czyze@wp.pl.


Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W CZYŻACH

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności, funkcję tę pełni Pani Joanna Białowieżec  / bibliotekarz – asystent / Gminnego Ośrodka Kultury- Biblioteki Publicznej w Czyżach.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

Joanna Białowieżec

- adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, Czyże 98, telefon: (85) 68 135 31,

e-mail:  biblioteka.czyze@wp.pl

Zarządzenie nr 8.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności.REGULAMIN IMPREZ, WYDARZEŃ I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH / PRÓB ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH / ORGANIZOWANYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH.


Wytyczne dotyczące zasad organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 z zachowaniem reżimu sanitarnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach i świetlicach wiejskich.


INFORMACJA

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – Cov – 2 wywołującego chorobę COVID – 19, a także w związku z decyzjami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo  uczestników przedsięwzięć  kulturalnych  informujemy, że:

 

odwołuje się następujące imprezy  kulturalne przewidziane do realizacji w 2020 roku:

 

              17.05. 2020 r. – Piknik rodzinny / Klejniki / oraz 80-lecie Jednostki OSP w Klejnikach,

              07.06.2020 r. – Festyn Ludowy  „I tam żywuć ludzi” / Łuszcze / , zaplanowany do organizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem i Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce,

              20.06.2020 r. – 16. Festyn KUPALINKA  / Leniewo – plac przy zbiorniku „małej retencji” /, organizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,

              Lipiec 2020 r. -  Promocja książki „Kojły, Osówka, Szostakowo”,

              12.07. 2020 r. – „4. Festyn NA MEŻY” - /Morze –Krywiatycze ( boisko sportowe ), zaplanowany do organizacji wspólnie z Gminą Orla.


WCZESNOŚREDNIOWIECZNE GRODZISKO W ZBUCZU


Gminny Ośrodek Kultury                                                         

17-207 Czyże 98, 

Dyrektor GOK
Jerzy Jakimiuk

tel. (85)6813531

fax (85)6818991
e-mail: gok@ugczyze.pl

DODATKOWE ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2020 ROKU


Wydarzenia 2019 r.

Wydarzenia 2018 r.

Wydarzenia 2017 r.

Wydarzenia 2016 r.
Wydarzenia 2015 r.
25 lecie działalności artystycznej Zespołu „Czyżowianie”
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w latach 2003 - 2012


9 stycznia br. Zespół  Kolędniczy  „Czyżowianie” wziął  udział w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną. Po raz kolejny jego  organizatorami byli: Hajnowski Dom Kultury, Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” wraz z Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Hajnówce.

Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną są organizowane z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

 

 

 

 

 


Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego przy Gminnym  Ośrodku Kultury w Czyżach Czytaj całość


Wydawnictwa GOK

1.

Czyże – tradycje znane i mniej znane

Czytaj całość

2.

Obrzędowość Bożonarodzeniowa

Czytaj całość

3.

Kino „ZWYCIĘSTWO” w Czyżach

Czytaj całość

4.

Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

5.

Wkładka do płyty

Czytaj całość

6.

Tradycje kulinarne Gminy Czyże i okolic

Czytaj całość

7.    

Kamieniec – Czyże.  Wspólne dziedzictwo kulturowe – pomostem bez granic

Czytaj całość

8.  

XV Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

9.    

VI Festyn w Leniewie

Czytaj całość

10.    

Święto Kupały w Regionie Puszczy Białowieskiej

Czytaj całość

11.   

Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne w Regionie Puszczy Białowieskiej – powrót do tradycji

Czytaj całość

12.   

35 – lecie Zespołu Śpiewaczego „Niezabudki” z Kuraszewa

Czytaj całość

13.    

Prezentacje dorobku amatorskich zespołów artystycznych

Czytaj całość

14.    

Historia badań archeologicznych na terenie Ziemi Bielskiej, czyli jak to się wszystko zaczęło

Czytaj całość

15.   

Jubileusz 70 – lecia Jednostki OSP w Klejnikach

Czytaj całość

16.

Przewodnik archeologiczny po Gminie Czyże

Czytaj całość

17.

Kalendarz Obrzędowy wsi regionu Puszczy Białowieskiej

Czytaj całość


GOK 2020

GOK 2019

GOK 2018

GOK 2017

GOK 2016

GOK 2015

GOK 2014

GOK 2013

GOK 2012  

GOK 2011

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże