Fotorelacja z warsztatów ikonograficznych

Odbyły się w Wiejskim Ośrodku Aktywności Lokalnej w Osówce w dniach 20-24.11.2023 r.

Przejdź do artykułu

Warsztaty kulinarne dla seniorów gminy

Odbyły się warsztaty kulinarne dla seniorów

Przejdź do artykułu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

2023-11-16, 8:37

Przejdź do aktualności

WARSZTATY KULINARNE

Dzienny Dom Pomocy
w Szostakowie

Przejdź do wydarzenia

Warsztaty muzyczne dla seniorów

W Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się warsztaty muzyczne dla seniorów.

Przejdź do artykułu

WARSZTATY IKONOGRAFICZNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach oraz Natalia Kozak zapraszają ...

Przejdź do artykułu

Informacja dotycząca pomocy żywnościowej

Informacja dotycząca wydawania skierowań na pomoc żywnościową 2021-2027

Przejdź do artykułu

JESIENNE WARSZTATY MUZYCZNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach
ZAPRASZA ...

Przejdź do artykułu

Zmiany stanu prawnego dotyczącego uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach uprzejmie informuje o istotnych zmianach stanu prawnego dotyczącego uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r.

Przejdź do artykułu

NOWY WYŻSZY PRZELICZNIK DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.

Przejdź do artykułu

Warsztaty kulinarne

Dnia 1 września w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się warsztaty kulinarne dla seniorów.

Przejdź do artykułu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Wstępna rekrutacja do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024"

Przejdź do artykułu

Webinarium o cyberbezpieczeństwie

Webinarium dla seniorów oraz osób opiekujących się seniorami pt. „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych"

Przejdź do artykułu

Warsztaty plastyczne

W dniu 23 sierpnia 2023 r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się warsztaty plastyczne dla seniorów z gminy Czyże.

Przejdź do artykułu

Bezpłatne poradnictwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce w ramach swojej działalności prowadzi bezpłatne poradnictwo psychologiczne, rodzinne i socjalne skierowane do mieszkańców powiatu hajnowskiego.

Przejdź do artykułu

Bazy teleadresowe placówek

Istniejąca infrastruktura instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Przejdź do artykułu

Warsztaty muzyczne

25 lipca 2023r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się warsztaty muzyczne dla seniorów gminy Czyże prowadzone przez pana Jarosława Antypowicza.

Przejdź do artykułu

Program "Czyste Powietrze"

Od 1 sierpnia 2023r. przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Przejdź do artykułu

Warsztaty kulinarne

27 czerwca 2023r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się warsztaty kulinarne dla seniorów z gminy Czyże

Przejdź do artykułu

Zaproszenie do udziału w projekcie

„Moje zdrowie psychiczne – moje życie”

Przejdź do artykułu

Spotkanie seniorów z przedstawicielami Policji

W dniu 25.04.2023r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyło się spotkanie seniorów z gminy Czyże z przedstawicielami Komendy Policji w Hajnówce.

Przejdź do artykułu