Gmina Czyże otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa dróg gminnych Osówka Kojły i Kuraszewo - Rzepiska” w wysokości 500 000 zł.


Gmina Czyże otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na inwestycje w strefie nadgranicznej remonty dróg gminnych w wysokości 62 000 zł.


Gmina Czyże otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn.”Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czyże” w wysokości 400 000 zł.