17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI

Wnioski na stypendia OGŁOSZENIE

15 listopada 2016 r. upływa termin składania wniosków na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.   Czytaj całość…

Urząd Gminy Czyże ogłasza sprzedaż okna plastikowego   Czytaj całość…
informacja Nowe okno

Pracownicy GOPS koordynują działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur.   Czytaj całość…

W Bibliotece Publicznej w Czyżach wymieniono okno.   Czytaj całość…
Aktywna integracja 70-lecie zespołu „ORLANIE”

Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego,
bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego  
 Czytaj całość…

W Zespole Szkół w Orli odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 70-lecia zespołu „ORLANIE”.   Czytaj całość…
Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży przerwy w dostawach prądu

Odbyło się spotkanie, na którym podsumowano Światowe Dni Młodzieży, które miały również miejsce w powiecie hajnowskim.   Czytaj całość…

PGE informuje iż  nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej   Czytaj całość…
Dzień Edukacji Narodowej Program energetyczny

13 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   Czytaj całość…

Gminę Czyże wizytowali przedstawiciele Fundacji EuroNatur i Energievision Frankenwald e.V ...    Czytaj całość…

Rowy odwadniające Dla Domu Opieki „Arka”

Rozpoczęły się prace w ciągu ulicy drogi powiatowej Narew – Bielsk Podlaski w miejscowości Klejniki.   Czytaj całość…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach przekazał dla Domu Opieki „Arka” w Kożynie środki czystości.    Czytaj całość…

Posiedzenie Prezydium Zarządu Usuwanie azbestu

Odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Hajnowskiego.   Czytaj całość…

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże wraz ze
szczegółową inwentaryzacją.   
 Czytaj całość…

Usuwanie azbestu, pieniądze czekają Podlaska jesień

Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   Czytaj całość…

Związek Ukraińców Podlasia wraz ze współorganizatorami zaprasza na XXV Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”2016.    Czytaj całość…

Rejestracja stad świń Gablota ogłoszeniowa

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski   Czytaj całość…

Na budynku Urzędu Gminy zastała zainstalowana gablota ogłoszeniowa.    Czytaj całość…

Dochód z pracy w gospodarstwie Hajnowski Dom Kultury zaprasza
Opublikowano obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach    Czytaj całość…

Hajnowski Dom Kultury zaprasza na imprezy    Czytaj całość…

DECYZJA WYKONAWCZA Gazyfikacja gmin
Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016 r. w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce    Czytaj całość…

Odbyło się spotkanie, którego tematem było przedstawienie możliwości, kierunków i metod zmierzających do rozwoju gazyfikacji gmin.    Czytaj całość…

25 – lecie święceń kapłańskich Kolejne oznakowania dojazdów
Proboszcz Parafii Prawosławnej w Czyżach Jerzy Kulik
obchodził 25 – lecie święceń kapłańskich.   
 Czytaj całość…

Ustawiono kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych.   Czytaj całość…
Wczesne wykrywanie raka Euroregion Puszcza Białowieska
Program „Wczesne wykrywanie raka płuca” obejmuje niskodawkowe badanie tomografii komputerowej    Czytaj całość…

W dniu 29 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska   Czytaj całość…
Zakupy wyposażenia Przypomnienie
Na potrzeby jednostki OSP Czyże i OSP Klejniki zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 13 989 zł.   Czytaj całość…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017.   Czytaj całość…
English Teaching Pieniądze na inwestycje
13 września 2016 r. odbyły się pierwsze zajęcia nauki języka angielskiego w ramach Programu „English Teaching”   Czytaj całość…

To już ostatnia szansa na skorzystanie z pożyczki ze środków RPO WP   Czytaj całość…
Remont drogi polnej MOTO-PIKNIK

Wykonano remont drogi polnej dojazdowej do pól oraz posesji zamieszkałej w miejscowości Klejniki.   Czytaj całość…

W miejscowości Czyże odbył się MOTO-PIKNIK w ramach zakończenia sezonu motocyklowego 2016.   Czytaj całość…
XV Sesja Jubileusz 50-lecia pożycia

W dniu 9 września 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XV sesja Rady Gminy Czyże.   Czytaj całość…
W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbył się „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego” z udziałem 7 z pośród 9 zaproszonych par.  Czytaj całość…
ocena jakości wody Fundacja EuroNatur

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Czyże jest przydatna do spożycia przez ludzi
 
 Czytaj całość…
W dniu 20 września 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie z Fundacją EuroNatur.   Czytaj całość…
Piknik z LGD Usuwanie poboczy

4 września 2016 r. w Łosince odbył się Piknik z LGD którego celem była promocja LGD i RLKS.   Czytaj całość…
Usuwanie poboczy na drodze powiatowej Kojły - Nowoberezowo.   Czytaj całość…
„I Tam Żywuć Ludzi” Konwencja o prawach dziecka

W sobotę 13 sierpnia 2016 r. w Kojłach odbył się festyn pod hasłem - „I Tam Żywuć Ludzi”.   Czytaj całość…
Prawa zagwarantowane przez Państwo, które są spisane w dokumencie nazwanym Konwencją o prawach dziecka   Czytaj całość…
Zakończono remonty przepustów Nauka języka angielskiego

Zakończono remonty przepustów na drogach gminnych w obrębie sołectwa Zbucz. Koszt remontu to kwota 18 225 zł.   Czytaj całość…

Spotkanie z rodzicami w sprawie nieodpłatnej pozaszkolnej nauki języka angielskiego  Czytaj całość…
 Kursy autobusów 2016 r. Nowy rok szkolny

Kursy autobusów dowożących dzieci do szkoły w 2016 r.   Czytaj całość…

Dyrektor Mirosław Pietkiewicz wraz w Wójtem Gminy Czyże Jerzym Wasilukiem dokonali oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnego 2016/2017   Czytaj całość…
„Na meży” Monitoring przyrody

24 lipca br. na boisku sportowym w Morzu odbył się pierwszy Festyn pod nazwą „Na meży”.   Czytaj całość…

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej w tym sieci Natura 2000 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska   Czytaj całość…
Turniej strażacki POSZUKUJEMY SPONSORÓW

Podczas "Letnich spotkań nad Narwią" miał miejsce turniej sportowo-pożarniczy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu hajnowskiego.    Czytaj całość…

Gmina Czyże planuje w najbliższym czasie wydanie książek dotyczących Lad, Leniewa, Podrzeczan i Klejnik.   Czytaj całość…
nowy numer Gazety Przebudowa przepustów

Ukazał się nowy numer Gazety Hajnowskiej, a w niej m.in.: porady z zakresu praw konsumenta   Czytaj całość…

Zakończyła się przebudowa dwóch przepustów w miejscowości Zbucz. Inwestycja została zrealizowana ze środków Starostwa Powiatowego i Gminy Czyże   Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si