17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


W dniach od 1 do 28 lutego 2017 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.  

           Limit zwrotu podatku w 2017 r. do 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów, dopłata do   1 litra oleju wynosi 1,00 zł.

Producenci rolni z terenu Gminy Czyże powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 21. Interesantów w prawie akcyzy przyjmuje inspektor Anna Ruczaj od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)  

Wniosek do pobrania ( plik pdf) program do odczytania Adobe Reader


AKTUALNOŚCI

Informacja o waloryzacji ARiMR w Białymstoku informuje

KRUS informuje, że kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu    Czytaj całość…

W dniu 03-03-2017 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”    Czytaj całość…
Marzenie o Nauce Informacja KRUS

Edukacyjna Fundacja  EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.    Czytaj całość…

Podstawą do skierowania na rehabilitację leczniczą jest wniosek lekarza lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS   Czytaj całość…
Ośrodek Badania Odmian Roślin Brześć - 2017

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2017   Czytaj całość…

W dniach 27-28 kwietnia
2017 r. w Brześciu odbędzie się II Międzynarodowy Forum kontaktów biznesowych „Brześć - 2017"
  Czytaj całość…
Wiejskie zebranie sołectwa adopcja psa

Odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Klejniki. Na spotkaniu omawiane były sprawy bieżące dotyczące sołectwa oraz Gminy.  Czytaj całość…

W miejscowości Zbucz 58 znajduje się 7 psów (mieszańce), które szukają nowego domu.   Czytaj całość…
OGŁOSZENIE Nowości wydawnicze

Przypominam właścicielom budynków o konieczności usuwania na bieżąco złogów śniegu z płaskich dachów oraz sopli lodowych   Czytaj całość…

Wykaz nowości wydawniczych zakupionych do Biblioteki Publicznej w Czyżach w 2016 roku  Czytaj całość…
Na bielskim hostinciu Sztandar dla Komendy

Wójt Gminy Czyże i Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach zapraszają na promocję książki autorstwa Jerzego Plewy.  Czytaj całość…

Powstał Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce.  Czytaj całość…
Zespół Interdyscyplinarny X PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ

W dniu 2 lutego 2017 r. odbyło sie pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach  Czytaj całość…

Przegląd obejmuje najnowsze prace wykonane samodzielnie przez uczestników przeglądu  Czytaj całość…
Parafialna Choinka Nowy wóz asenizacyjny

W dniu 28 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie po raz czwarty odbyła się Choinka Parafialna.   Czytaj całość…

Zakupino nowy wóz asenizacyjny.  Czytaj całość…
Bezpieczne Gospodarstwo pierwsze posiedzenie Komisji

XV Edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  Czytaj całość…

W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach  Czytaj całość…
Walne zebranie Robocza narada PSP

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  Czytaj całość…

2 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyła się narada roczna.  Czytaj całość…
Spółka Wodna „Czyże” Przetarg

W dniu 27.01.2017 o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach.  Czytaj całość…

Wójt Gminy Czyże ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wozu asenizacyjnego.  Czytaj całość…
Policja w Czyżach Ferie zimowe

Punkt przyjęć interesantów policji w Czyżach.  Czytaj całość…

Organizatorem czasu wolnego dla dzieci jest Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach oraz Biblioteka Publiczna w Czyżach.   Czytaj całość…
Informacja o dopłatach Odprawa w Komendzie Policji

Informacja o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.   Czytaj całość…

Hajnowscy policjanci podsumowali ubiegły rok swojej pracy.  Czytaj całość…
Zebranie sprawozdawcze OSP  Noworoczne Spotkanie

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.  Czytaj całość…

Spotkanie Noworoczne w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.  Czytaj całość…
XIX sesja INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W dniu 24 stycznia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIX sesja Rady Gminy Czyże.   Czytaj całość…

Do planowanej realizacji projektu “Razem możemy więcej” został wybrany podmiot Fundacja Aktywizacja ul. Chałubińskiego 9 02-004 Warszawa   Czytaj całość…
Spotkanie PSL 55 – lecie

W dniu 20 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Czyże uczestniczył w spotkaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego.   Czytaj całość…

Wójt uczestniczył w uroczystości 55 – lecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.  Czytaj całość…
Załóż firmę przez telefon Noworoczne Spotkanie

Planujesz założenie firmy? Od stycznia 2017 r. możesz zarejestrować firmę w CEIDG
przez telefon, dzwoniąc pod numer 801 055 088.  
 Czytaj całość…

W Bielskim Domu Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne.    Czytaj całość…
Sylwester w Czyżach Zabytek Zadbany

Zabawy sylwestrowe w Czyżach i Kuraszewie   Czytaj całość…

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.   Czytaj całość…
Odwiedziny w Domu Opieki Razem możemy więcej

Uczniowie Zespołu Szkół w Czyżach po raz kolejny odwiedzili pensjonariuszy Domu Opieki w Trześciance.   Czytaj całość…

W dniu 13 stycznia 2017 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Czyże a Gminą Narew.   Czytaj całość…
spotkanie opłatkowe Z życia parafii

Po raz kolejny ks. bp Tadeusz Pikus był gospodarzem opłatkowego spotkania samorządowców  Czytaj całość…

Tradycja wyrobu świec woskowych przetrwała tylko w nielicznych parafiach, do nich można zaliczyć Parafię Prawosławną w Czyżach   Czytaj całość…
Betlejemskie Światełko Pokoju Zastrzeganie Kart

Drużyna Harcerska „Tropiciele” z Czyż przekazali Wójtowi
Gminy Czyże Panu Jerzemu Wasilukowi Betlejemskie Światełko Pokoju.  
 Czytaj całość…

System Zastrzegania Kart to rozwiązanie pozwalające na szybkie zastrzeganie karty płatniczej - nawet jeśli nie znamy numeru telefonu do infolinii lub oddziału banku.   Czytaj całość…
Prośba o pomoc finansową Inscenizacja bożonarodzeniowa

Nasza Cerkiew nie zbiera datków na tacę, nie pobiera opłat za śluby, pogrzeby i inne sakramenty...   Czytaj całość…

Inscenizacja bożonarodzeniowa, w której uczniowie pokazali jak wyglądały kiedyś obrzędy związane z Bożym Narodzeniem.   Czytaj całość…
Apel Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza
Weterynarii.   
 Czytaj całość…

Gmina Czyże w latach 2014-2016 udzieliła dofinansowania ze środków własnych na osiem przydomowych oczyszczalni ścieków  Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si