17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI

przerwa w dostawach prądu Usuwanie poboczy

PGE informuje iż nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej   Czytaj całość…
Usuwanie poboczy na drodze powiatowej Kojły - Nowoberezowo.   Czytaj całość…
Remont drogi polnej Konwencja o prawach dziecka

Wykonano remont drogi polnej dojazdowej do pól oraz posesji zamieszkałej w miejscowości Klejniki.   Czytaj całość…

Prawa zagwarantowane przez Państwo, które są spisane w dokumencie nazwanym Konwencją o prawach dziecka   Czytaj całość…
XV Sesja Nauka języka angielskiego

W dniu 9 września 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XV sesja Rady Gminy Czyże.   Czytaj całość…

Spotkanie z rodzicami w sprawie nieodpłatnej pozaszkolnej nauki języka angielskiego  Czytaj całość…
ocena jakości wody Nowy rok szkolny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Czyże jest przydatna do spożycia przez ludzi
 
 Czytaj całość…

Dyrektor Mirosław Pietkiewicz wraz w Wójtem Gminy Czyże Jerzym Wasilukiem dokonali oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnego 2016/2017   Czytaj całość…
Piknik z LGD Monitoring przyrody

4 września 2016 r. w Łosince odbył się Piknik z LGD którego celem była promocja LGD i RLKS.   Czytaj całość…

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej w tym sieci Natura 2000 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska   Czytaj całość…
„I Tam Żywuć Ludzi” POSZUKUJEMY SPONSORÓW

W sobotę 13 sierpnia 2016 r. w Kojłach odbył się festyn pod hasłem - „I Tam Żywuć Ludzi”.   Czytaj całość…

Gmina Czyże planuje w najbliższym czasie wydanie książek dotyczących Lad, Leniewa, Podrzeczan i Klejnik.   Czytaj całość…
Zakończono remonty przepustów Spotkania Orlańskie

Zakończono remonty przepustów na drogach gminnych w obrębie sołectwa Zbucz. Koszt remontu to kwota 18 225 zł.   Czytaj całość…

Wójt Gminy Czyże w dniu 28 sierpnia 2016 r. uczestniczył w "Spotkaniach Orlańskich".   Czytaj całość…
Kursy autobusów 2016 r. Przebudowa przepustów

Kursy autobusów dowożących dzieci do szkoły w 2016 r.   Czytaj całość…

Zakończyła się przebudowa dwóch przepustów w miejscowości Zbucz. Inwestycja została zrealizowana ze środków Starostwa Powiatowego i Gminy Czyże   Czytaj całość…
„Na meży”  Nabór wniosków o dofinansowanie

24 lipca br. na boisku sportowym w Morzu odbył się pierwszy Festyn pod nazwą „Na meży”.   Czytaj całość…

W dniach 10 -30 września 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków   Czytaj całość…
Turniej strażacki ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

Podczas "Letnich spotkań nad Narwią" miał miejsce turniej sportowo-pożarniczy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu hajnowskiego.    Czytaj całość…

Zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń  
 Czytaj całość…
nowy numer Gazety Zespół Zarządzania Kryzysowego

Ukazał się nowy numer Gazety Hajnowskiej, a w niej m.in.: porady z zakresu praw konsumenta   Czytaj całość…

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była sytuacja związana z ASF.   Czytaj całość…
„Antoniego” Posiedzenie Zarządu OSP

Przy okazji święta parafialnego „Antoniego” w Parafii Prawosławnej w Kuraszewie zorganizowana została impreza odpustowa wraz z potańcówką.   Czytaj całość…

W dniu 18 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego   Czytaj całość…
Przebudowa przepustów Zielona świetlica

Rozpoczęły się prace związane z przebudową przepustów w miejscowości Zbucz.   Czytaj całość…

W miejscowości Kojły zostało wykonane zadaszenie na placu przy świetlicy wiejskiej, na tak zwanej „zielonej świetlicy”.
 
 Czytaj całość…
X Jarmark Żubra Nowe ogrodzenie

Rękodzieło ludowe i artystyczne, kuchnia regionalna i wiele innych wytworów  mogliśmy podziwiać podczas X Jarmarku Żubra   Czytaj całość…

Przy świetlicy wiejskiej w Kuraszewie zostało wykonane nowe ogrodzenie.
 
 Czytaj całość…
Odmulanie rowów Okresowa emerytura rolnicza
Zakończyły się roboty drogowe polegające na obustronnym odmuleniu rowów przydrożnych wraz ze zdjęciem zawyżonych poboczy   Czytaj całość…

Osoba, której upłynął okres pobierania renty strukturalnej może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej.   Czytaj całość…
Spotkanie z Wicepremierem Nowe bramki

W Białymstoku odbyło się spotkanie z Wicepremierem i Ministrem Rozwoju Mateuszem Morawieckim.   Czytaj całość…

W miejscowości Morze na boisku postawiono nowe bramki do gry w piłkę nożną.    Czytaj całość…
Mobilny mammobus Wizyta

4 lipca 2016 r. Gminę Czyże odwiedził mobilny mammobus. Panie w wieku 50-69 lat mogły bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne.   Czytaj całość…

Wizyta Wójta Piotra Selwesiuka i Radnych Gminy Orla.   Czytaj całość…
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA Przebudowa drogi

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego
transportu zbiorowego  
 Czytaj całość…

Przebudowa drogi Rakowicze – Krzywa zakończona.   Czytaj całość…
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2016 Na Iwana na Kupała

Powiatowego lekarza weterynarii w Hajnówce w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu   Czytaj całość…

W Gminie Dubicze Cerkiewne jak co roku odbył się festyn "Na Iwana na Kupała"   Czytaj całość…
Mapa Zagrożeń Monitoring lasów

01 lipca 2016 r. rozpoczął się pilotaż interaktywnej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie województwa podlaskiego.   Czytaj całość…

W lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju będą prowadzane prace obserwacyjno - pomiarowe.   Czytaj całość…
XIV sesja Spotkanie

W dniu 29 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIV sesja Rady
Gminy Czyże.  
 Czytaj całość…

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia EURONATUR z Niemiec.   Czytaj całość…
Zakończenie roku szkolnego XII Festyn Kupalinka

24 czerwca 2016 r. na placu szkolnym Zespołu Szkół w Czyżach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.   Czytaj całość…

25 czerwca 2016 r. w Leniewie odbył się „XII Festyn Kupalinka”.   Czytaj całość…
Wianki kupalskie Droga powiatowa

21 czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty rękodzielnicze pn. „Wykonanie wianków „kupalskich”„    Czytaj całość…

Regeneracja nawierzchni drogi powiatowej Czyże - Rakowicze.    Czytaj całość…
Przebudowa drogi Największe targi rolnicze

Zakończyły się prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej o długości 500 m Leniewo – Podrzeczany – Łoknica     Czytaj całość…

Dwa dni wypełnione pokazami, konkursami, spotkaniami edukacyjnymi i handlowymi   Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si