17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                                         | Kontakty Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI

Zapytanie cenowe Rada Społeczna SP ZOZ

GOPS w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zorganizowaniu wyjazdu dla rodziców z dziećmi.   Czytaj całość…

8 czerwca 2017 r. w SP ZOZ w Hajnówce odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce.   Czytaj całość…
Piknik z LGD Warsztaty kulinarne

Odbył się "Piknik z LGD" organizowany przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska przy współpracy z Gminą Czyże.  Czytaj całość…

W Świetlicy Wiejskiej w Morzu odbyły się warsztaty kulinarne, którego uczestnikami byli uczniowie z Zespołu Szkół w Czyżach.   Czytaj całość…
Warsztaty rękodzielnicze KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty rękodzielnicze – wykonywanie wianków „kupalskich”.  Czytaj całość…

Plantacjom ziemniaka zagraża alternarioza ziemniaka. Plantacjom łubinu zagraża antraknoza łubinu.   Czytaj całość…
Powiatowe Obchody dnia Strażaka Remont elewacji

Odbyły się Powiatowe Obchody dnia Strażaka 2017 połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce.  Czytaj całość…

Mały remont elewacji budynku Urzędu Gminy Czyże.   Czytaj całość…
XXIII sesja Rady Gminy WIEŚCI PODLASKIE

W dniu 6 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Czyże.  Czytaj całość…

WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne   Czytaj całość…
Nabór wniosków 90-lecie powstania OSP w Narwi

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych.   Czytaj całość…

W Narwi odbył się Jubileusz 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi połączony z nadaniem sztandaru.   Czytaj całość…
Odnowione przystanki Nabór wniosków

W miejscowości Kuraszewo odmalowano przystanki komunikacyjne.    Czytaj całość…

Prowadzisz działalność na teranie województwa podlaskiego? Weź udział w naborze wniosków w ramach działania wspieranie przedsiębiorczości.  Czytaj całość…
Podróż śladami książki Umiem pływać

Autor książki „Lady, Leniewo, Podrzeczany na bielskim hostinciu” Jerzy Plewa wspólnie z uczniami Zespołu Szkół w Czyżach odbyli podróż śladami w/w książki.    Czytaj całość…

Zakończył się Projekt Powszechnej Nauki Pływania. W ramach, projektu dzieci uczęszczały na zajęcia nauki pływania.    Czytaj całość…
Uroczysta gala Stonka ziemniaczana

2 czerwca 2017 r. podczas 38 Dni Bielska Podlaskiego odbyła się uroczysta gala.    Czytaj całość…

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.    Czytaj całość…
Nowe drzwi Remonty dróg gminnych

W świetlicy wiejskiej w Kuraszewie wstawione nowe przesuwne drzwi, koszt 1200 zł.    Czytaj całość…

Zakończono wiosenne remonty dróg gminnych i dojazdowych do pól.    Czytaj całość…
Ocena jakości wody Pożegnanie zastępcy dowódcy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Czyże jest
przydatna do spożycia przez ludzi
   Czytaj całość…

Pożegnanie zastępcy dowódcy JRG w Hajnówce Krzysztofa Lange przechodzącego na zasłużoną emeryturę.    Czytaj całość…
Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego Wojewódzki Zjazd Związku OSP

Uroczyste podpisanie umów o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego    Czytaj całość…

25 maja 2017 r. odbył się IV Wojewódzki Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego.    Czytaj całość…
Przebudowa przepustów  MATURZYSTO !!!

Rozpoczęły się prace polegające na przebudowie 3 przepustów w miejscowości Kuraszewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1620B.    Czytaj całość…

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR powinieneś to przeczytać!    Czytaj całość…
Zaproszenie do składania ofert Forum Energetyczne

GOPS w Czyżach zaprasza do składania ofert na realizacje usług psychologicznych oraz usług prawnych.    Czytaj całość…

11 maja 2017 r. w Białymstoku odbyło się III Regionalne Forum Energetyczne.    Czytaj całość…
Przydrożne rowy Tydzień Bibliotek

Rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego    Czytaj całość…

W ramach XIV edycji programu Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Czyżach odbyły się warsztaty literacko - plastyczne.    Czytaj całość…
Nowy przepust Informacja w sprawie szkód

Wykonano nowy przepust na drodze Klejniki kol. Tynkowszczyzna - Sapowo.    Czytaj całość…

Przebieg warunków pogodowych w 2017 roku niekorzystnie wpływa na wegetację wielu upraw rolniczych.     Czytaj całość…
Oznakowania dojazdów Manifest Podlaski

Ustawiono kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie sołectwa Kuraszewo.    Czytaj całość…

W dniu 26 kwietnia 2017 r. na stadionie miejskim w Białymstoku odbyło sie Forum Samorządowe Województwa Podlaskiego.    Czytaj całość…
Komitet Fundacji Sztandaru Zebranie sołectw Szostakowo i Łuszcze

W dniu 9 maja 2017 r. odbyło się zebranie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce.    Czytaj całość…

W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyły się zebrania wiejskie sołectw Szostakowo i Łuszcze.    Czytaj całość…
Zawiadomienie OGŁOSZENIE

Zawiadamia się o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego    Czytaj całość…

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego    Czytaj całość…
Posiedzenie Zarządu Ocena jakości wody

W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.    Czytaj całość…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Klejniki jest
przydatna do spożycia przez ludzi
   Czytaj całość…
Święto strażaków Najpopularniejszy Sportowiec Gminy

W tym roku patronalne święto strażaków łączy się z jubileuszem 25-lecia ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.    Czytaj całość…

W Hajnowskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie II Plebiscytu „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Czyże 2016” ...    Czytaj całość…
Współpraca z Gminną Spółdzielnią Nowy namiot promocyjny

W ramach dobrej współpracy z Gminną Spółdzielnią w Hajnówce Gmina Czyże przebudowała dojazd do sklepu w Czyżach poprzez nawożenie kruszywa.    Czytaj całość…

Na potrzeby Urzędu Gminy Czyże oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach zakupiono nowy namiot promocyjny.   Czytaj całość…
Wspólne sadzenie lasu Nowa kuchenka

Przedstawiciel Urzędu Gminy Czyże uczestniczył w akcji „Wspólne sadzenie lasu”    Czytaj całość…

Do świetlicy wiejskiej w Klejnikach zakupiono nową kuchenkę gazową.   Czytaj całość…
Posiedzenie Zarządu Zjadliwa grypa ptaków

W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego.   Czytaj całość…

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się...   Czytaj całość…
Zebranie sołectwa Morze Zgromadzenie Związku Gmin

W dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Morze.   Czytaj całość…

W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska.   Czytaj całość…
Podlaska Piłka Nożna  Bezpieczny i Aktywny Senior

W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Bielsku Podlaskim odbył się Konwent Samorządowców „Podlaska Piłka Nożna”   Czytaj całość…

Celem kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z osobami starszymi.   Czytaj całość…
Przystanek Klejniki Zebranie Społecznego Komitetu

W miejscowości Klejniki został wybudowany nowy drewniany przystanek autobusowy.   Czytaj całość…

Odbyło się zebranie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce.   Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si