www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                          | Kontakty Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI

Strażacka zbiórka złomu Moja SMART wieś

Dochód zasili zbiórkę na rzecz Kubusia chorującego na rdzeniowy zanik mięśni.   Czytaj całość…

Konkurs na opis pomysłów i zrealizowanych inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.  Czytaj całość…

Program „Czyste powietrze” Ocena przydatności wody

Możliwe jest uzyskanie wyższego dofinansowania w programie „Czyste powietrze” dla osób o niższych dochodach.   Czytaj całość…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Czyże jest przydatna do spożycia przez ludzi.  Czytaj całość…

Senior dla Seniora Wstrzymanie wyjazdów

KWP w Białymstoku, przy udziale Komend Miejskich/Powiatowych Policji garnizonu podlaskiego, organizuje akcję pn. „Senior dla Seniora”.   Czytaj całość…

KRUS informuje, że wstrzymane zostały czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne.   Czytaj całość…

Pokaż zmiany - konkurs Mobilne punkty

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konkursie plastycznym.   Czytaj całość…

Mobilne punkty pobrań wymazu w województwie podlaskim.   Czytaj całość…

Odczyty wodomierzy Centra Zdrowia Psychicznego

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. proszą o zgłaszanie telefoniczne
odczytów stanów wodomierzy lub podanie danych w aplikacji LUPE do dnia 26 października 2020 r.
 Czytaj całość…

Petycja od pacjentów o wsparcie rozwijania leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego.   Czytaj całość…

Komunikat Cechu Kominiarzy Lokalna prasa

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza plonie. Czad zabija. Żyj”  Czytaj całość…

WIEŚCI PODLASKIE Nr 17 i 18 Niezależne Pismo Lokalne, Gazeta Powiatowa Bielska i Gazeta Hajnowska - bezpłatne dwutygodniki.   Czytaj całość…

OSTRZEŻENIE Sprzęt dla OSP Klejniki

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej.  Czytaj całość…

W dniu 24 września 2020 r. dokonano uroczystego przekazania sprzętu zakupionego na potrzeby jednostki OSP Klejniki.   Czytaj całość…

Podziękowanie remiza osp

Pragniemy tą drogą serdecznie podziękować za udzielone wsparcie w postaci przekazania opału najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Czyże.  Czytaj całość…

Nowy wygląd świetlicy w remizie OSP w Czyżach.   Czytaj całość…

KOMUNIKAT GOPS Obwieszczenie

W związku z informacją dotyczącą objęcia powiatu hajnowskiego czerwoną strefą zagrożenia, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym ośrodku.   Czytaj całość…

Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania i udokumentowania złoża torfu.   Czytaj całość…

XVII sesja Rady Gminy Spis Rolny 2020

W dniu 22 września 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XVII sesja Rady Gminy Czyże.   Czytaj całość…

Weźcie udział w spisie korzystając z metody samospisu internetowego.   Czytaj całość…

Koronawirus jest niebezpieczny doposażenie świetlic

Materiały informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas epidemii.  Czytaj całość…

W ramach projektu pn. „Doposażenie świetlic ...” zakupiono do świetlic wiejskich w Kuraszewie, Kojłach i Morzu nowe lodówki, krzesła i odkurzacz piorący.   Czytaj całość…

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA NOWY PRZELICZNIK DOCHODU

O sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie.  Czytaj całość…

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.  Czytaj całość…

MISTRZOWIE AGRO Koncert NIEPODLEGŁA

MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt rozpoczęty! Zagłosuj na sołtysów, rolników i koła gospodyń wiejskich lub zgłoś kandydatów do nagrody.  Czytaj całość…

13 września 2020 r na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach odbył się koncert w ramach wieloletniego Programu Dotacyjnego NIEPODLEGŁA.  Czytaj całość…

System zgłoszeń w Wodociągach pozwolenie na użytkowanie

W Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o. został uruchomiony nowy system zgłoszeń dla mieszkańców obsługiwanych gmin – LUPE.  Czytaj całość…

Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie w dniu 23 września 2020 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie w/w obiektu.   Czytaj całość…

KONKURS architektoniczny Zakup do świetlicy w Kamieniu

Najlepiej zrealizowany nowy lub poddany renowacji istniejący budynek z zachowaniem lokalnych tradycji architektonicznych.  Czytaj całość…

Do świetlicy wiejskiej w Kamieniu zakupiono lodówkę. Koszt zakupu 1 100 zł.  Czytaj całość…

Tam gdzie carowie bywali Nieodpłatna pomoc prawna

Książka - wydanie albumowe "Kojły, Osówka, Szostakowo - Tam gdzie carowie bywali" do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury.  Czytaj całość…

Usługi dostępne w punktach pomocy zostały uzupełnione o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację.   Czytaj całość…

konkurs plastyczny! pomoc dla rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie plastycznym.   Czytaj całość…

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.   Czytaj całość…

udrożnienie rowów Remont łazienki w budynku remizy

Na wniosek mieszkańców wsi Morze, Lady i Maksymowszczyzna przeprowadzono remont przepustów, uporządkowanie terenu i udrożnienie rowów odwadniających.  Czytaj całość…

W budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach wykonano gruntowny remont łazienki .  Czytaj całość…

spotkanie z Posłem przydomowa oczyszczalnia ścieków

Spotkanie z Posłem Adrianem Zandbergiem w sprawie kopalni torfu.  Czytaj całość…

W dniach od 10 września 2020 r. do 15 października 2020 można składać wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.  Czytaj całość…

rozpoczęcie roku szkolnego modernizacja drogi Zbucz - Morze

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.   Czytaj całość…

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przeprowadził gruntowną modernizację odcinka drogi powiatowej Zbucz - Morze.  Czytaj całość…

Moje Stypendium posiedzenie rady społecznej

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne.  Czytaj całość…

Posiedzenie Rady Społecznej w Hajnówce połączone z wyświęceniem Centrum Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Hajnówce.  Czytaj całość…

Polski Produkt Przyszłości Informacja dla przedsiębiorców

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii.   Czytaj całość…

Bezpłatne szkolenie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, przeprowadzone przez spółkę powołaną ustawą o PPK.  Czytaj całość…

Zaproszenie pomoc dla Kubusia

Zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji - bezpłatny program szkoleniowy.  Czytaj całość…

Zwracam się z prośbą do Mieszkańców powiatu hajnowskiego o charytatywne wsparcie Kubusia Suchodoły chorego na SMA - rdzeniowy zanik mięśni.  Czytaj całość…

Rządowy program pomocy walne zebranie

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.  Czytaj całość…

18 sierpnia 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.  Czytaj całość…

nowe wieszaki Ocena przydatności wody

W świetlicy wiejskiej w Klejnikach zamontowano nowe wieszaki.  Czytaj całość…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Klejniki jest przydatna do spożycia przez ludzi.  Czytaj całość…

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej świadczenie 500+

Krótszy proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności.  Czytaj całość…

W obecnym 2020r. nie występujemy o świadczenie 500+ na dzieci, które posiadają już uprawnienie i świadczenia są wypłacane.  Czytaj całość…

Przebudowa drogi powiatowej Konkurs Recytatorski

Z radością informujemy, iż została zakończona przebudowa drogi powiatowej Kuraszewo - Nowokornino.   Czytaj całość…

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.  Czytaj całość…

Szczepienia osób zainteresowanych Osobisty plan awaryjny

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, iż w miesiącu wrześniu tradycyjnie już rozpoczynamy sezon szczepień przeciwgrypowych.  Czytaj całość…

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.  Czytaj całość…

Rozkład jazdy wizyta w kopalni torfu

Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2020/21.  Czytaj całość…

10 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Czyże wraz z mieszkańcami wsi Klejniki uczestniczył w wizycie studyjnej w Kopalni Torfu w Stoczku.  Czytaj całość…

bezpieczeństwo pracy przebudowa przepustu

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich.  Czytaj całość…

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym Gmina Czyże przebudowała przepust poprzeczny w ciągu ulicy wiejskiej w miejscowości Morze.   Czytaj całość…

remont drogi Rejestr Danych Kontaktowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Podlaskim przeprowadził gruntowny remont drogi relacji Rakowicze - Krzywa. Dziękujemy!  Czytaj całość…

CHCESZ OGRANICZYĆ DO MINIMUM WIZYTY W URZĘDACH? PRZEKAŻ SWOJE DANE DO Rejestru Danych Kontaktowych (RDK).   Czytaj całość…

wykonano nowe odwodnienie Odnowione znaki na jezdni

Na odcinkach dróg gminnych w miejscowości Wieżanka, Morze i Maksymowszczyzna wykonano nowe odwodnienie.   Czytaj całość…

W miejscowości Czyże zostały odnowione znaki poziome na jezdni. Dziękujemy Zarządowi Dróg Powiatowych w Hajnówce!  Czytaj całość…

bezpieczna droga dom pomocy w Szostakowie

W ramach współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Hajnówce Gmina Czyże wykonała renowację słupków ostrzegawczych na drodze powiatowej Czyże-Klejniki.  Czytaj całość…

Zakończyły się roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Szostakowie w ramach projektu pn. „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”  Czytaj całość…

zarząd stowarzyszenia Zdalna Szkoła+

28 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.   Czytaj całość…

Wójt Gminy Czyże przekazał Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czyżach sprzęt komputerowy.  Czytaj całość…

Dzienny Dom Pomocy spis rolny

Dzień otwarty w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie.  Czytaj całość…

Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020? Czy już wiesz?  Czytaj całość…

archiwum

 

Rodzaj
Powiat
Województwo
Miejscowość

Kontakt Sekretariat

Gmina wiejska
hajnowski
podlaskie
Czyże 98
tel.: (85) 681-35-17
fax: (85) 681-89-91
e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

NIP
Regon
NIP Gminy
Regon Gminy

e-PUAP:

e-Puap GOPS

543 10 23 592
000536858
6030015765
050659243

(/ugczyze/SkrytkaESP)
(/gopsczyze2/SkrytkaESP)

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si