17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI

BADANIE WZROKU SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

W dniu 21.12.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach 98 odbędą się komputerowe badania wzroku  Czytaj całość…

W związku z planowanymi naborami wniosków na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego serdecznie zapraszamy na spotkania   Czytaj całość…
IV Zjazd Zarządu Remont tablic

Odbył się IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce.   Czytaj całość…

Wykonano remont kolejnych dwóch tablic ogłoszeniowych w miejscowości Kamień i
Hukowicze.  
 Czytaj całość…
Kontynuacja wyjazdu studyjnego Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Hajnówce z Fundacją Euro Natur będące kontynuacją wyjazdu studyjnego do Niemiec.   Czytaj całość…

Po raz XXIII w Hajnowskim Domu Kultury będziemy mogli się zetknąć z przejawami sztuki nieprofesjonalnej.   Czytaj całość…
Informacja Profilowanie dróg

Pomoc finansowa dla gospodarstw, w których w 2016 r. wystąpiły szkody spowodowane gradem, huraganem, deszczem ....   Czytaj całość…

Zakończyło się jesienne profilowanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.   Czytaj całość…
PUNKTY KONSULTACYJNE Świąteczna akcja pomocy

Realizowane w ramach działania "Kampania informacyjna nt. wparcia osób grup defaworyzowanych"   Czytaj całość…

Zarząd Województwa Podlaskiego wspólnie z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie organizuje akcję świąteczną   Czytaj całość…
Mistrz Recyklingu OGŁOSZENIE

Konkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady pod patronatem
Urzędu Marszałkowskiego.  
 Czytaj całość…

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.   Czytaj całość…
Inspekcja gotowości operacyjnej Spotkanie kierowników i pracowników GOPS

W dniu 18 listopada 2016 r. została przeprowadzona kontrola w jednostkach OSP Klejniki i OSP Czyże.   Czytaj całość…

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie kierowników i pracowników GOPS.   Czytaj całość…
Wyjazd studyjny do Bawarii Otwarte Drzwi Do Kultury

W dniach 7-10 listopada 2016 r. Wójt Gminy Czyże uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Bawarii.   Czytaj całość…

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Fundacji Legalna Kultura   Czytaj całość…
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU  Zimowe utrzymanie dróg

W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw organizacyjnych wybrana została Pani Alina Topolewska Tomaszuk.   Czytaj całość…

Zimowe utrzymanie dróg są to prace, które mają na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego.   Czytaj całość…
Konkurs Floriany 2016 Festiwal Żubroffka

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!   Czytaj całość…

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA – swoisty kulturalny pomost między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem.   Czytaj całość…
NUMER ALARMOWY Informacja KRUS

Dzwoniąc uzyskasz informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem, odzieżą.    Czytaj całość…

Każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.   Czytaj całość…
Dzień Seniora Prezydent odwiedził Hajnówkę

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie
integracyjne z okazji "Dnia Seniora".  
 Czytaj całość…

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Hajnówkę, w spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk.   Czytaj całość…
Remont tablicy Stop przemocy

Wykonano remont we własnym zakresie tablicy ogłoszeniowej we wsi Osówka.   Czytaj całość…

Zespół interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs plastyczny   Czytaj całość…
Ślubowanie klasy pierwszej ocena jakości wody

W Szkole Podstawowej w Czyżach miało miejsce niezwykłe
wydarzenie – ślubowanie klasy pierwszej.  
 Czytaj całość…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Czyże jest przydatna do spożycia przez ludzi
 
 Czytaj całość…
Jesienne Spotkania z Folklorem Spotkanie radnych

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się „XXIII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”.   Czytaj całość…

W dniu 20 października 2016 r. odbyło się spotkanie radnych Komitetu Wyborczego
Wyborców Nasza Gmina.  
 Czytaj całość…
Apel do hodowców trzody Walne Zebranie Członków LGD

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem
afrykańskiego pomoru świń (ASF)  
 Czytaj całość…

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  
 Czytaj całość…
Małe przetwórstwo Konsultacje z radami

Rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”   Czytaj całość…

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi o wolontariacie   Czytaj całość…
Spotkanie policji z dziećmi Wnioski na stypendia

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przeprowadzili z dziećmi spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na drodze
 
 Czytaj całość…

15 listopada 2016 r. upływa termin składania wniosków na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.   Czytaj całość…
informacja OGŁOSZENIE

Pracownicy GOPS koordynują działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur.   Czytaj całość…

Urząd Gminy Czyże ogłasza sprzedaż okna plastikowego   Czytaj całość…
Aktywna integracja 70-lecie zespołu „ORLANIE”

Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego,
bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego  
 Czytaj całość…

W Zespole Szkół w Orli odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 70-lecia zespołu „ORLANIE”.   Czytaj całość…
Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży Program energetyczny

Odbyło się spotkanie, na którym podsumowano Światowe Dni Młodzieży, które miały również miejsce w powiecie hajnowskim.   Czytaj całość…

Gminę Czyże wizytowali przedstawiciele Fundacji EuroNatur i Energievision Frankenwald e.V ...    Czytaj całość…

Dzień Edukacji Narodowej Dla Domu Opieki „Arka”

13 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   Czytaj całość…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach przekazał dla Domu Opieki „Arka” w Kożynie środki czystości.    Czytaj całość…

Rowy odwadniające Usuwanie azbestu

Rozpoczęły się prace w ciągu ulicy drogi powiatowej Narew – Bielsk Podlaski w miejscowości Klejniki.   Czytaj całość…

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże wraz ze
szczegółową inwentaryzacją.   
 Czytaj całość…

Posiedzenie Prezydium Zarządu Gablota ogłoszeniowa

Odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Hajnowskiego.   Czytaj całość…

Na budynku Urzędu Gminy zastała zainstalowana gablota ogłoszeniowa.    Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si