17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA               | Kontakty | Ważne ogłoszenia i komunikaty| Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Spektakl-komedię WROTA WIARY

Hajnowski Dom Kultury zaprasza na Spektakl-komedię „NIKT NIE JEST DOSKONAŁY” w reżyserii Piotra Dąbrowskiego   Czytaj całość…

Zaproszenie do obejrzenia wystawy „WROTA WIARY. BIAŁORUSKA IKONOGRAFIA I DZWONY XVIII – XIX WIEKU”   Czytaj całość…
Zabytek Zadbany Zastrzeganie Kart

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.   Czytaj całość…

System Zastrzegania Kart to rozwiązanie pozwalające na szybkie zastrzeganie karty płatniczej - nawet jeśli nie znamy numeru telefonu do infolinii lub oddziału banku.   Czytaj całość…
Odwiedziny w Domu Opieki Inscenizacja bożonarodzeniowa

Uczniowie Zespołu Szkół w Czyżach po raz kolejny odwiedzili pensjonariuszy Domu Opieki w Trześciance.   Czytaj całość…

Inscenizacja bożonarodzeniowa, w której uczniowie pokazali jak wyglądały kiedyś obrzędy związane z Bożym Narodzeniem.   Czytaj całość…
spotkanie opłatkowe XVIII sesja Rady Gminy

Po raz kolejny ks. bp Tadeusz Pikus był gospodarzem opłatkowego spotkania samorządowców  Czytaj całość…

W dniu 29 grudnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Czyże.   Czytaj całość…
Betlejemskie Światełko Pokoju Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drużyna Harcerska „Tropiciele” z Czyż przekazali Wójtowi
Gminy Czyże Panu Jerzemu Wasilukowi Betlejemskie Światełko Pokoju.  
 Czytaj całość…

Gmina Czyże w latach 2014-2016 udzieliła dofinansowania ze środków własnych na osiem przydomowych oczyszczalni ścieków  Czytaj całość…
Prośba o pomoc finansową Niebieska Linia

Nasza Cerkiew nie zbiera datków na tacę, nie pobiera opłat za śluby, pogrzeby i inne sakramenty...   Czytaj całość…

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność   Czytaj całość…
Apel Spotkania z Kolędą

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza
Weterynarii.   
 Czytaj całość…

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej oraz Hajnowski Dom Kultury pragną zaprosić na Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną.   Czytaj całość…
Zgromadzenie Związku Gmin remont kolejnych tablic

W dniu 19 grudnia 2016 r. odbyło się VII Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej   Czytaj całość…

Wykonano remont kolejnych tablic ogłoszeniowych w miejscowości Szostakowo, Morze i Podrzeczany.   Czytaj całość…
warsztaty literacko - plastyczne OGŁOSZENIE

Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowała warsztaty literacko - plastyczne dla dzieci z klas I - III z Zespołu Szkół w Czyżach   Czytaj całość…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. “Razem możemy więcej”   Czytaj całość…
Złaz Andrzejkowy bank bez pieniędzy

W dniach 25-27.11.2016r. harcerki z 2 DH "Tropiciele" uczestniczyły w złazie Andrzejkowym w Narwi.   Czytaj całość…

O wyjątkowym szczęściu mogą mówić pracownicy Banku, bo tego wieczora nikt z nich nie został w pracy do późna. Groza...   Czytaj całość…
IV Zjazd Zarządu Stop przemocy

Odbył się IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce.   Czytaj całość…

W dniu 15.12.2016 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem „Stop przemocy”.    Czytaj całość…
PUNKTY KONSULTACYJNE talerz zdrowia

Realizowane w ramach działania "Kampania informacyjna nt. wparcia osób grup defaworyzowanych"   Czytaj całość…

W świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia kulinarne w ramach
programu edukacyjno-profilaktycznego „Świąteczny talerz zdrowia”.  
 Czytaj całość…
Mistrz Recyklingu posiedzenie Zarządu

Konkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady pod patronatem
Urzędu Marszałkowskiego.  
 Czytaj całość…

W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego.   Czytaj całość…
Inspekcja gotowości operacyjnej Dom Opieki Medycznej

W dniu 18 listopada 2016 r. została przeprowadzona kontrola w jednostkach OSP Klejniki i OSP Czyże.   Czytaj całość…

W dniu 5 grudnia 2016 r. w SP ZOZ w Hajnówce odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej   Czytaj całość…
Wyjazd studyjny do Bawarii Kontynuacja wyjazdu studyjnego

W dniach 7-10 listopada 2016 r. Wójt Gminy Czyże uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Bawarii.   Czytaj całość…

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Hajnówce z Fundacją Euro Natur będące kontynuacją wyjazdu studyjnego do Niemiec.   Czytaj całość…
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU Remont tablic

W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw organizacyjnych wybrana została Pani Alina Topolewska Tomaszuk.   Czytaj całość…

Wykonano remont kolejnych dwóch tablic ogłoszeniowych w miejscowości Kamień i
Hukowicze.  
 Czytaj całość…
Konkurs Floriany 2016 Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej 

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!   Czytaj całość…

Po raz XXIII w Hajnowskim Domu Kultury będziemy mogli się zetknąć z przejawami sztuki nieprofesjonalnej.   Czytaj całość…
NUMER ALARMOWY Profilowanie dróg

Dzwoniąc uzyskasz informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem, odzieżą.    Czytaj całość…

Zakończyło się jesienne profilowanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.   Czytaj całość…
Dzień Seniora OGŁOSZENIE

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie
integracyjne z okazji "Dnia Seniora".  
 Czytaj całość…

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.   Czytaj całość…
Remont tablicy Spotkanie kierowników i pracowników GOPS

Wykonano remont we własnym zakresie tablicy ogłoszeniowej we wsi Osówka.   Czytaj całość…

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie kierowników i pracowników GOPS.   Czytaj całość…
Ślubowanie klasy pierwszej Otwarte Drzwi Do Kultury

W Szkole Podstawowej w Czyżach miało miejsce niezwykłe
wydarzenie – ślubowanie klasy pierwszej.  
 Czytaj całość…

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Fundacji Legalna Kultura   Czytaj całość…
Jesienne Spotkania z Folklorem Zimowe utrzymanie dróg

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się „XXIII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”.   Czytaj całość…

Zimowe utrzymanie dróg są to prace, które mają na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego.   Czytaj całość…
Apel do hodowców trzody Informacja KRUS

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem
afrykańskiego pomoru świń (ASF)  
 Czytaj całość…

Każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.   Czytaj całość…
Małe przetwórstwo Prezydent odwiedził Hajnówkę

Rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”   Czytaj całość…

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Hajnówkę, w spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk.   Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si