24 maja 2024 r. odbyło się I Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Ustalenie porządku Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Związku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

Galeria zdjęć