W dniu 16 maja 2024 r. zostały podpisane umowy na „Rozbudowa i remont remizo-świetlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki” w części I pn. „Rozbudowa i remont remizo- świetlicy” w części II pn. „Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Klejniki”. Dofinansowanie w wysokości 1 874 697,20 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektów 1 912 956,33 zł, wkład własny Gminy Czyże 38 259,13 zł.

 

                         

Galeria zdjęć