Dobiegły końca prace polegające na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach. Wymiana nawierzchni była podyktowana bezpieczeństwem dzieci korzystających z placu zabaw. Koszt zadania 85 755,60 zł.

Galeria zdjęć