Gmina Czyże od wielu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym w Białymstoku i dba o oznakowanie szlaków turystycznych na terenie gminy. W bieżącym roku odnowione zostały dwa szlaki:

- szlak rowerowy - "Szlak Transgraniczny", kolor żółty na odcinku 8 km i przebiegu: granica gminy- Kuraszewo - Kamień - granica gminy,

- szlak pieszy - "Szlak Prawosławnych Świątyń", kolor żółty na odcinku 8 km i przebiegu: granica gminy - Rakowicze - Czyże - Osówka- granica gminy.

Koszt odnowienia szlaków 2 200 zł.

 

Galeria zdjęć