W dniu 19 października 2023 r. odbyło się posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce.