Wykonawca informuję, iż w dn. 22.09.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej orgnizacji ruchu. W związku z planowanymi pracami zachodzi konieczność zamknięcia dla ruchu kołowego wlotu z drogi DW689 do drogi wewnętrznej (działka nr 844, gmina Czyże m. Zbucz) zgodnie z załączonym schematem. W związku z powyższym dojazd do posesji zlokalizowanych w pobliżu w/w drogi będzie odbywał się przez drogę DP1602B (w kierunku m. Morze).

Galeria zdjęć