17-207 Czyże 98                         

    www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                                         | Kontakty Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.AKTUALNOŚCI

KONCERT Queen akustycznie Przerwy w dostawach prądu

Hajnowski Dom Kultury zaprasza na KONCERT Queen akustycznie w wykonaniu SilkQUEEN.   Czytaj całość…

PGE informuje iż  nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej.   Czytaj całość…
Utrzymanie dróg Odstąpienie od LPR

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie zimy 2017-2018 roku. Plan zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w powiecie hajnowskim.   Czytaj całość…

RDOŚ w Białymstoku stwierdza brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do przedmiotowego projektu dokumentu.   Czytaj całość…
Zastrzeganie dokumentów Nowy obowiązek

Kradzież albo zgubienie karty, dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, ...   Czytaj całość…

Rolnicy także będą składać JPK_VAT - nowy obowiązek od 1 stycznia 2018 r.   Czytaj całość…
Remont przepustów Gmina wspiera uzdolnionych uczniów

W związku z niedrożnością przepustów na zjazdach na drogi gminne przeprowadzono ich
gruntowny remont wraz z odmuleniem rowów.  
 Czytaj całość…

Rada Gminy Czyże przyjęła „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz stypendium Wójta Gminy Czyże.   Czytaj całość…
punkty informacyjno-doradcze kurs I pomocy

LGD rusza w teren do gmin z punktami informacyjno-doradczymi. Punkty pełnią niejako funkcje „wyjazdowego” biura.   Czytaj całość…

Odbył się zorganizowany przez GOPS w Czyżach kurs rozszerzony 16 godzinny z zakresu I pomocy przedmedycznej.   Czytaj całość…
E-Składka - nowy wymiar rozliczeń remont tablicy

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden.   Czytaj całość…

Wykonano remont tablicy ogłoszeniowej we wsi Leszczyny.   Czytaj całość…
Wymiana okien Odwodnienie posesji

Na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże oraz w Bibliotece Publicznej w Czyżach wymieniono po jednym oknie.   Czytaj całość…

Odwodniono część posesji zabudowy kolonijnej w Sapowie.   Czytaj całość…
WTORKI Z JPK Dzień Seniora

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców  dołączy do grona podatników z elektroniczną ewidencją VAT.   Czytaj całość…

31 października2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Seniora".   Czytaj całość…
System Alarmowania Pomoc potrzebującym

Zintegrowany System Alarmowania I Ochrony Ludności jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych.   Czytaj całość…

Widzisz potrzebujących pomocy – dzwoń pod numer 112.   Czytaj całość…
Otwarcie fabryki Jesienne Spotkania z Folklorem

W dniu 30 października 2017 r. odbyło ię uroczyste otwarcie nowo wybudowanej fabryki Pronaru.   Czytaj całość…

W świetlicy wiejskiej w Klejnikach odbyła się druga część „24. Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim”.   Czytaj całość…
Stypendia edukacyjne XXVI sesja Rady Gminy

Stypendia mogą otrzymać uczniowie  Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.    Czytaj całość…

W dniu 26 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Czyże.   Czytaj całość…
Pomoc skazanym Ocena jakości wody

W Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.   Czytaj całość…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że woda z wodociągu Klejniki jest przydatna do spożycia przez ludzi.   Czytaj całość…
Spotkania z Folklorem Posiedzenie Zespołu

22 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyła się pierwsza część „24 Jesiennych
Spotkań z Folklorem Białoruskim”.  
 Czytaj całość…

Zespół ten tworzy grupa profesjonalistów  zapewniająca skuteczne reagowanie na doniesienia o przemocy.   Czytaj całość…
Szkolenie dla pracowników Likwidacja zastoisk wody

Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże w ramach projektu „Program rewitalizacji Gminy Czyże”.   Czytaj całość…

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przystąpił do usunięcia podwyższonych poboczy w ciągu ulicy wiejskiej w Ladach.   Czytaj całość…
Cykl szkoleń Odmulanie rowów

Odbyły się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach szkolenia.    Czytaj całość…

Wykonano prace dotyczące odmulenia rowów przydrożnych wraz z wykarczowaniem pni drzew i krzewów a także zdjęcie zawyżonych poboczy.   Czytaj całość…
Dzień Edukacji Narodowej Odpowiedź na zapytanie

13 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.    Czytaj całość…

Odpowiedź na zapytanie Starostwa Powiatowego w sprawie ewentualnego wsparcia finansowego dotyczącego szkód wyrządzonych w lasach   Czytaj całość…
Program Rewitalizacji Gminy Gazeta Hajnowska

Gmina Czyże uzyskała dofinansowanie na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże".   Czytaj całość…

Gazeta Hajnowska – bezpłatny dodatek do „Wieści Podlaskich”   Czytaj całość…
Zakupiono nowe wyposażenie tablica informacyjna

Na potrzeby jednostki OSP Czyże zakupiono następujące wyposażenie na łączną kwotę

Odnowiono tablicę informacyjną znajdującą się przy Cerkiwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach.   Czytaj całość…
Nadanie Sztandaru OSP Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Na placu przed cerkwią p. w. Św. Michała Archanioła odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześciance.   Czytaj całość…

Program przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielenie im nieodpłatnej
pomocy żywnościowej.  
 Czytaj całość…
WIEŚCI PODLASKIE Jubileusz 50-lecia

Nowy numer Niezależnego Pisma Lokalnego   Czytaj całość…

W świetlicy wiejskiej w Czyżach odbył się „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego” z udziałem 7 z pośród 9 zaproszonych par.   Czytaj całość…
Obowiązek stosowania JPK DOCHÓD Z GOSPODARSTWA

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT.   Czytaj całość…

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosi 2 577 zł, tj. 214,75 zł miesięcznie.   Czytaj całość…
dzień seniora związek gmin wiejskich

W związku z przypadającym w dniu 20 października 2017 r. Europejskim Dniem Seniora i 14 listopada 2017 r. Ogólnopolskim Dniem Seniora ...   Czytaj całość…

W dniu 14 września  2017 r. odbyło się XXI Zgromadzenie Ogólne  Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.   Czytaj całość…
Informacja Turniej Oldbojów

W sprawie zapytań dotyczących szkód wyrządzonych w lasach niestanowiących własności skarbu państwa przez kornika drukarza i huragan.   Czytaj całość…

W dniu 17.09.2017 r. na stadionie w Białowieży odbył się „X Strażacki Turniej Oldbojów”.   Czytaj całość…
Punkt wsparcia rodziny Związek Gmin Wiejskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż od lipca w GOPS funkcjonuje "Punkt wsparcia rodziny".   Czytaj całość…

W dniu 20 września 2017 r. odbyło się X Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska.   Czytaj całość…
Zawody sportowo-pożarnicze Poprawa bezpieczeństwa

24 września 2017 roku w Narwi odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu hajnowskiego.   Czytaj całość…

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ustawił słupki ostrzegawcze na łuku drogi powiatowej Nr 1614B we wsi Leniewo.   Czytaj całość…
wyremontowana droga gminna Związek Emerytów i Rencistów

Została wyremontowana droga gminna dojazdowa do pól Nr geodezyjny 820 w miejscowości Rakowicze kol. - Grabniak na długości 550 m.   Czytaj całość…

W Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się zebranie Koła Gminnego Związku Emerytów i Rencistów.   Czytaj całość…

archiwum

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si