www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                          | Kontakty Kalendarz Imprez |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Liczba odwiedzin

Na bloga liczniki

 


Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

    Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2354 osób.

    Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na 1 km2, wobec 60 osób w województwie podlaskim i 29 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,20% ludności województwa podlaskiego i 5,05% ludności powiatu hajnowskiego.


AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE! INFORMACJA
 

Zwołuje się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kamień w Świetlicy wiejskiej w Kamieniu.  Czytaj całość…

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r.  Czytaj całość…

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI Podaruj 1%
 

Utworzenie Wojskowych Centrów Rekrutacji (WCR) jest odpowiedzią na potrzebę skrócenia procesu rekrutacji do służby wojskowej.  Czytaj całość…

Podaruj 1% organizacjom pozarządowym z terenu powiatu hajnowskiego.  Czytaj całość…

Projekt MARA Zarządzenie

Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką bada możliwość wdrożenia innowacyjnych modeli transportu w
regionie.
 Czytaj całość…

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi komunalne.  Czytaj całość…

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo telazjoza u żubrów

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy.   Czytaj całość…

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w ostatnich latach stwierdza się coraz więcej przypadków telazjozy u żubrów,  na terenie  Puszczy Białowieskiej.   Czytaj całość…

Masz Głos 2021 Praca w Pronarze

Akcja Masz Głos 2021 będzie pod wieloma względami wyjątkowa!   Czytaj całość…

Deklarujemy pomoc osobom poszukującym pracy w ich zatrudnieniu w PRONAR.    Czytaj całość…

ZARZĄDZENIE WÓJTA zawiadomienie o stawkach

Unieważniam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.   Czytaj całość…

Zawiadomienie o stawkach za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.   Czytaj całość…

Zgłoszenie Szczepimy się
 

Zgłoszenie rozpoczęcie robót geologicznych w celu rozpoznania i udokumentowania złoża torfu na gruntach wsi Klejniki gmina
Czyże i wsi Gorodczyno gmina Narew.
 Czytaj całość…

 

W związku ze szczepieniami przeciw COVID-19 i ogólnopolską kampanią „Szczepimy się” link do materiałów informacyjnych.  Czytaj całość…

Badania geologiczne Ocena przydatności wody

Roboty geologiczne związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem w celu udokumentowania kruszywa naturalnego.  Czytaj całość…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Czyże i Klejniki jest przydatna do spożycia przez ludzi.  Czytaj całość…

KONKURSY

Bitwy Regionów Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”.   Czytaj całość…

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.  Czytaj całość…

Konkurs „Poznaj Białoruś – 2021” Bezpiecznie na wsi mamy

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, zespoły i kółka zainteresowanych, działające przy ośrodkach kultury i edukacji w wieku od 3 do 19 lat.   Czytaj całość…

Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” .  Czytaj całość…

Europejskie Drzewo Roku Konkurs wielkanocny

Celem Konkursu Europejskie Drzewo Roku jest zwrócenie uwagi na ciekawe stare drzewa, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy.  Czytaj całość…

Moniecki Ośrodek Kultury przy współudziale Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku organizuje Wojewódzki Przegląd pn. Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych.   Czytaj całość…

OŚWIATA I KULTURA

Lokalna prasa Terminy postępowania rekrutacyjnego

WIEŚCI PODLASKIE Nr 3-4/2021 Niezależne Pismo Lokalne, Gazeta Powiatowa Bielska i Gazeta Hajnowska - bezpłatne dwutygodniki.   Czytaj całość…

Określenie terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej  na rok szkolny 2021/2022.  Czytaj całość…

Informacja Autobusy szkolne

GOK w Czyżach informuje, że książka Lady, Leniewo, Podrzeczany na bielskim hostinciu jest już dostępna do nabycia w cenie 90,00 zł.    Czytaj całość…

 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 18 stycznia 2021 r.  Czytaj całość…

doposażanie  świetlic Oto jest!

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach doposażył  świetlice wiejskie w Klejnikach i Kojłach w obramowane zdjęcia formatu A-3 związane z historią tych miejscowości.  Czytaj całość…

Wykonano napis na budynku Szkoły Podstawowej w Czyżach.   Czytaj całość…

piękno białoruskiego folkloru Klejniki dzieje wsi i parafii

W Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach podsumowano tegoroczny konkurs plastyczny ph. „Piękno Białoruskiego Folkloru na Podlasiu”.    Czytaj całość…

W związku z wyczerpaniem całego nakładu publikacji „Klejniki dzieje wsi i parafii”, Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach planuje jej dodruk.    Czytaj całość…

Działalność GOPS

Wizyta w DDP WSPARCIE DLA SENIORA

Wizyta miała na celu przedstawienie Radzie Gminy działalności placówki, a także była okazją do wysłuchania problemów
mieszkańców.
 Czytaj całość…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje o przedłużeniu realizacji w roku 2021 programu „Wspieraj Seniora”.  Czytaj całość…

Dzielnicowy w DDP Zespół Interdyscyplinarny

Mieszkańców Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie odwiedził dzielnicowy mł. asp. Dariusz Hajduczenia. Policjant opowiedział seniorom o współczesnych zagrożeniach.  Czytaj całość…

W dniu 23.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach.  Czytaj całość…

Świadczenie wychowawcze 500+

dzienny dom pomocy

GOPS w Czyżach informuje, iż najbliższy okres świadczeniowy w ramach „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.   Czytaj całość…

1 lutego 2021 r. rozpoczął swoja działalność Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie. 3 lutego zawitali tam pierwsi pensjonariusze.   Czytaj całość…

wspieraj seniora Uhonorowanie przez Ministra

Od 20 października 2020 r. na terenie całej Polski realizowany jest program „Wspieraj Seniora”. Gmina Czyże również przystąpiła do tego programu.   Czytaj całość…

Pani Olga Giermaniuk asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach została uhonorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  Czytaj całość…

Zwyczaj tłustego czwartku Informacje GOPS

Zwyczaj Tłustego Czwartku sięga czasów starożytnych, kiedy to w Rzymie bawiono się hucznie ku czci nadchodzącej wiosny, żegnając zimę.  Czytaj całość…

Najnowsze informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.   Czytaj całość…

Wydarzenia i działania gminy

XX sesja Rady Gminy zgromadzenie związku gmin

W dniu 29 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XX sesja Rady Gminy Czyże.    Czytaj całość…

 

22 grudnia2020 r. odbyło się VIII Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.   Czytaj całość…

terminal do obsługi kart XIX sesja Rady Gminy

Od 21 grudnia 2020 r. stanowisko kasowe w Urzędzie Gminy Czyże jest wyposażone w terminal służący do obsługi kart płatniczych.  Czytaj całość…

W dniu 10 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIX sesja Rady Gminy Czyże.  Czytaj całość…

zebranie członków LGD Informacja o punktach szczepień

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” oraz posiedzenie Euroregionu Puszcza Białowieska.  Czytaj całość…

W budynku SP ZOZ w Hajnówce odbyło się spotkanie, którego tematem była informacja o punktach szczepień i organizacja dowozu na szczepienia przeciwko COVID -19.    Czytaj całość…

zbiórka złomu 50  lat wspólnego życia

Strażacka zbiórka złomu dla Kubusia.  Czytaj całość…

Z okazji 50-lecia wspólnego życia serdeczne gratulacje oraz życzenia radości, miłości i wszelkiej pomyślności.  Czytaj całość…

zimowe utrzymanie dróg  

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Czyże, droga Czyże - Zbucz.  Czytaj całość…

 

archiwum

 

Rodzaj
Powiat
Województwo
Miejscowość

Kontakt Sekretariat

Gmina wiejska
hajnowski
podlaskie
Czyże 98
tel.: (85) 681-35-17
fax: (85) 681-89-91
e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

NIP
Regon
NIP Gminy
Regon Gminy

e-PUAP:

e-Puap GOPS

543 10 23 592
000536858
6030015765
050659243

(/ugczyze/SkrytkaESP)
(/gopsczyze2/SkrytkaESP)

© Copyright by Urząd Gminy Czyże

si