Kalendarz wydarzeń


Ogłoszenia i komunikaty

Uruchomienie rządowego portalu edukacyjnego edukacja.gov.pl


Edukacja.gov.pl to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni.

  • 2023-09-19, 13:12

Sadza płonie, czad zabija, żyj!!!


Sadza płonie, czad zabija, żyj!!! kampania społeczna 2023/2024

  • 2023-09-18, 13:05

Sprzedaż mebli kuchennych


Sprzedaż mebli kuchennych

  • 2023-09-15, 14:21

Obowiązek nauki


Obowiązek nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat

  • 2023-09-11, 10:08

Wydarzenia i działania gminy

Bezpłatne szkolenie dla rolników i ich rodzin


Szkolenie pt. "Krótkie łańcuchy dostaw żywności"

  • 2023-09-19, 8:59

Uruchomienie portalu INTERNET.GOV.PL


Uruchomienie portalu INTERNET.GOV.PL w celu zgłoszenia potrzeby dostępu do Internetu

  • 2023-09-18, 13:36

Przekazanie sprzętu


Przekazanie zakupionego sprzętu jednostce OSP Klejniki

  • 2023-09-18, 13:30

Odkrzaczenie drogi gminnej w miejscowości Klejniki


Odkrzaczenie drogi gminnej w miejscowości Klejniki

  • 2023-09-08, 11:21
Logotypy unijne