www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W sobotę 11 sierpnia 2018 r. w Osówce odbył się festyn pod hasłem  „I Tam Żywuć Ludzi” – 10. Jubileuszowa edycja. W ramach tego rodzaju cyklu spotkań Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce już po raz dziesiąty gościło na terenie  Gminy Czyże. Tegoroczne spotkanie odbyło się na placu przy Klubie Wiejskim w Osówce. Współorganizatorami tego cennego przedsięwzięcia kulturalnego byli Wójt Gminy Czyże oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. Do organizacji imprezy włączyła się również rada sołecka oraz mieszkańcy wsi Osówka na czele z Panią sołtys Jolantą Jakoniuk. W bogatej części artystycznej zaprezentowały się  takie zespoły jak:


- CZYŻOWIANIE (Czyże)

- WIERASY (Gmina Czyże)

- GRUPA WOKALNA (Morze)

- NIEZABUDKI (Kuraszewo)

- AXEL (Białystok)

- DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)

- ART. PRONAR (Narew)

 

Był też kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym, stoisko promocyjne Gminy Czyże oraz stoiska handlowe.

Dopisała też pogoda, z czego cieszyli się wszyscy wykonawcy oraz  zgromadzona publiczność. Na zakończenie odbył się blok taneczno-rozrywkowy, który poprowadził zespół „Axel” z Białegostoku.

Organizatorzy mają nadzieję, iż w przyszłym roku Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce również zagości na terenie Gminy Czyże.

Festyn był realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże